PEGI oznake se pojavljuju na prednjoj i zadnjoj strani pakovanja igara i prikazuju nivo godina 3, 7, 12, 16 i 18. PEGI pruža informacije o podobnosti sadržaja igre. PEGI ne određuje težinu igara ili veštinama koje su neophodne za igranje


3 7 12 16 18
 
PEGI 3

Sadržaj igara koje nose ovu oznaku su predvidjene za sve uzraste. Neki vid komičnog nasilja (kao u Bugs Bunny ili Tom & Jerry crtanim filmovima) je prihvatljivo. Deca koja igraju ove igre ne bi trebale da poistovećuju likove iz igara sa likovima iz stvarnog života. Likovi u ovim igrama trebaju biti totalno izmišljeni. Igre sa ovom oznakom ne smeju sadržati nikakve scene nasilja ili zvuke koje mogu uplašiti decu. Igre ne smeju sadržati ružne reči, nagost ili implicirati seksualne potrebe.
 
PEGI 7

Ovu oznaku nose igre koje bi bile vrednovane kao PEGI 3 ali u sebi imaju neku komponentu kao što su scene koje mogu da uplaše ili delimična nagost ali nikako u seksualnom sadržaju.
 
PEGI 12

Ovo su igre koje sadrže malu količinu nasilja fantazijskih likova ili ne grafičko nasilje za likove ljudskog izgleda. Igrice koje sadrže nagost grafičke prirode takođe pripadaju ovoj grupi. Ružne reči koje možemo čuti u igrama ove kategorije moraju biti blage.
 
PEGI 16

Igre sa ovim ocenjivanjem sadrže nasilje i seksualnu aktivnost u obliku u kome se nalaze i u stvarnom životu. U ovim igrama možemo očekivati više ružnih reči, korišćenje duvana, droge i prikaz kriminalnih aktivnosti.
 
PEGI 18

Specifikacija igara za odrasle je primenjena kada je prikaz nasilja veliki i specifični i kada takvo nasilje kod gledatelja izaziva osećaj odvratnosti. U ovim igrama možemo videti scene korišćenja duvana, droge, kockanja i diskriminacije kao i eksplicitne scene seksa.
U igri se koriste ružne reči
U igrama se vidi korišćenje droga
Igra poseduje rasnu, versku i polnu diskriminaciju i/ili promoviše diskriminaciju.
U igrama postoje scene kockanja ili klađenja
U igrama postoje elementi koji mogu da izazovu strah
Igru je moguće igrati online
Igra sadrži scene nagosti ili/i seksualno ponašanje
Igra sadrži scene eksplicitnog nasilja